FVE Amulle, a.s - Amulle

Přejít na obsah
„Instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace v Amulle, a.s.“
 
r.č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000790
 
je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je zavedení úsporných opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie ve společnosti Amulle, a.s..
 Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost
Amulle, a. s. 2023
Návrat na obsah